Filmas „Gandrai visada grįžta namo...“


2012.03.01
Filmas "Gandrai visada grįžta namo..." - Filmas sukurtas įgyvendinant Europos Sąjungos aplinkos finansinės programos "LIFE+" finansuojamą projektą "Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje" (LIFE07NAT/LT/000531)

Siekiant išvengti paukščių ir jų jauniklių žūties ar lizdų praradimo, vietoj senųjų baltojo gandro lizdų, keliamos dirbtinės platformos ant pastatų stogų ir elektros perdavimo linijų atramų. Projekto metu, 2009-2012 m., bus įrengta daugiau nei 3000 dirbtinių lizdų ant elektros stulpų ir 500 naujų dirbtinių platformų ant pastatų stogų, tvarkomi medžiuose susukti gandralizdžiai.

Remiantis visoje šalyje atliktos baltojo gandro lizdaviečių inventotizacijos duomenimis parengta rūšies apsaugos programa, parinktos svarbiausios vietos rūšies apsaugai, kurios pasižymi didele perinčių baltųjų gandrų porų gausa.

Be praktinių apsaugos priemonių, didelis dėmesys skiriamas ir švietėjiškoms veikloms, kurių svarbiausios - baltojo gandro "lizdo gyvenimo" tiesioginis transliavimas internetu (www.ciconia.lt), filmo apie baltojo gandro sąsajas su mus supančia aplinka sukūrimas.

Sukurtame filme į baltąjį gandrą žvelgiama etno kultūrologų, gamtininkų, mokslininkų, aplinkosaugininkų ir paprastų kaimo gyventojų žvilgsniu.

Kad ir kokie skirtingi būtumėme, visų akimis baltasis gandras - mūsų kraštą simbolizuojantis paukštis, kuris svarbus kaip etnokultūros dalis, aplinkos kokybės indikatorius, ir, tesiog, kaip visada šalia esanti ir mus nuolat lydinti gyvosios gamtos dalis.