IV sezono aktoriaiŽiniuonis – Sigitas Jakubauskas

 • Genutė – Rimanta Krilavičiūtė
  Anelė – Nijolė Mirončikaitė
  Pijus – Aurimas Žvinys
  Jurga – Vaida Kavaliauskaitė
  Elena – Agnė Grudytė
  Algimantas – Kęstutis Macijauskas
  Vaclovas – Valerijus Jevsejevas
  Izidorius – Gediminas Girdvainis
  Auksė – Elida Dubinskytė-Šimaitė
  Gediminas – Rimantas Bagdzevičius
  Sigita – Velta Žygure
  Kunigas – Juozas Bindokas
  Giedrius – Almantas Vaišnys
  Vaidas – Danielius Budrys
   Ona – Irena Liutikaitė
  Milda – Vilija Paleckaitė
  Kazys – Valdas Vaitiškis
  Edmundas – Tomas Montvila
  Gardievutis Priska – Remigijus Pelenis
  Agronomė Rūta – Gerda Vilimaitė
  Marija – Birutė Kaktytė
  Vykintas Vaitkus – Arūnas Jokubauskas
  Birutė – Orinta Jazdauskaitė
  Vika – Sigutė Gaudušytė-Jankūnienė
  Paštininkas – Arūnas Kontrimas
  Vytas – Gytis Jurgaitis
  Aistė – Edita Urbonaitė
  Vilma – Jolita Skukauskaitė
  Vaiciekus – Ferdinandas Jakštys
  Įgaliotinis – Agnius Marcinkevičius
  Regina – Nomeda Bėčiūtė
  Inga Jocienė – Monika Šaltytė
  Gabija – Augustė Vaitkevičiūtė

  

III sezono aktoriai

II sezono aktoriai

I sezono aktoriai